SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

OM kód: 203058/008 | 1101 Budapest, Salgótarjáni út 53./b

Intézmény logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Pataky István Híradásipari és Informatikai Technikum

HírekKözérdekű adatokKRÉTA

Történet

Iskolánk rövid története

Történet

Iskolánk egy 1940-ben épült 12 évfolyamos gimnázium épületében alakult 1961-ben. Az ekkor beindított szakközépiskolai program egy jól működő középiskola hagyományaira és a gyorsan felfutó, lendületesen fejlődő elektronikai iparágra épült. A kezdetben két rádióműszerész osztállyal beindult képzés az eltelt 40 év során folyamatosan bővült, többször átalakult, követve az ipar és a javító-szolgáltató szféra változó igényeit.


Iskolánk mellett 1973-ban korszerű tanműhely épült, majd 1986-ban az egész négyszintes főépületet birtokba vettük. Az így kialakult otthonunk jó körülményeket biztosít a tanítási, nevelési és szakképzési munkához, mely a négy középiskolai és az arra épülő szakképző évfolyamokon folyik.

A 60-as évek vége óta részt veszünk a műszaki tanárképzésben. Jelenleg is több vezetőtanár közreműködésével végezzük ezt a tevékenységet. Az utóbbi években a BMF Kandó Kálmán Műszaki Főiskola mérnöktanár-képzésén kívül bekapcsolódtunk az ELTE informatika ill. a humán szakos főiskolai tanárképzésébe is. A fenntartó önkormányzat is támogatja ezt a munkánkat, és 1998-ban megkaptuk a Fővárosi Gyakorlóiskola státuszt.

Ez a folyamatos fejlődés és átgondolt iskolaépítési munka, mely az elmúlt évtizedekben folyt, meghozta gyümölcsét. Létrejött egy a hagyományaira, a jó eredményeire méltán büszke, országos hírű híradásipari-informatikai szakközépiskola.

Képzési kínálat

A megalakulása óta iskolánk fő szakmai profilja a híradástechnika volt. Ez az elméletigényes, robbanásszerűen változó terület mindig magas színvonalú igényes munkát követelt a tanulóktól, tanároktól egyaránt. Az oktatott szakmák vonzották és vonzzák ma is a tehetséges, érdeklődő diákokat, hiszen

a hatvanas években a rádiótechnika,

a hetvenes években a TV-technika,

a nyolcvanas években az audio - és videotechnika,

a kilencvenes évektől az informatika

mindig az érdeklődés középpontjában voltak.

Iskolánk élen járt a szakképzés folyamatos fejlesztésében, így több, a szakképzés tartalmát érintő változáson (1961., 1969., 1972., 1978., 1985., 1993.) keresztül alakult, fejlődött munkánk. A felsoroltak közül az utóbbi két évszám az 1985-ös a technikusképzés bevezetésében és az 1993-as a világbanki program beindításában úttörő szerepet vállaltunk. Nemcsak indítói, de kidolgozói is voltunk ezeknek a korszerűsítő változásoknak. Ugyanígy az új OKJ-ben szereplő híradásipari szakmák követelményrendszerét és központi programfüzeteinek kidolgozását is iskolánk tanárai végezték.

1998-tól az újabb világbanki program B komponensében támogatott iskolaként végezzük munkánkat. Az eltelt évtized sok reformján megedződve, a felgyorsult fejlődést követve felkészülten vártuk a kerettantervi rendelettel beköszöntő változásokat és az új kétszintű érettségit.

A fenti változások sikeres követését a tantestület fiatalos hozzáállása biztosította, így a tantervek gyors adaptációja, frissítése időben megtörtént. A fejlődés másik feltétele a tárgyi eszközök, a korszerű elektronikai és számítástechnikai háttér. A fentiek lehetővé tették, hogy az elektronikai tagozat mellett az informatikai szakmacsoport is sikeresen felnőjön. Mindezek az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően és a fenntartóval egyetértésben, zökkenőmentesen történtek. Így iskolánkban az elkövetkező években továbbra is évfolyamonként két elektronikai és két informatikai osztály indítását tervezzük.

Oktatási céljaink elkülönültek. A 9.-12. évfolyamon az érettségi megszerzése a cél, mellette a szakmai orientációnak és alapozásnak a mindössze a későbbi szakképzés előkészítése lett a feladata. A kétszintű érettségi bevezetésével előtérbe került a differenciált felkészítés, a fakultáció fontossága. Matematikából, angolból, elektronikából, informatikából és fizikából minden évben, nagy létszámban jelentkeznek tanulóink emelt szintű felkészítésre. Iskolánk emelt szintű vizsgaközpontként is kiveszi részét az érettségi vizsgák lebonyolításában.

A 13.-14. évfolyamon kizárólag az OKJ szakképesítés megszerzése a feladat. Tanulóink az alábbi szakmák közül választhatnak:

- híradásipari technikus,

- rádió- és hangtechnikai műszerész,

- televízió- és videotechnikai műszerész,

- műholdas- és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész,

- felsőfokú műszaki informatikus,

- felsőfokú rendszer informatikus,

- műszaki számítástechnikai technikus.

A fent felsoroltak a jelen felmérések szerint az elkövetkező években a keresett szakmák közé tartoznak. Természetesen a munkaerőpiaci helyzet, az ipar és a szolgáltatások igényei állandóan változnak. Ezeket a tendenciákat figyelemmel kísérjük, képzési szerkezetünket, kínálatunkat ezekhez a változásokhoz igazítjuk. Iskolánk jelenlegi tantermi, laboratóriumi és tanműhelyi kapacitása 16 középiskolai és 2-2 szakképző osztálynak ad helyet. Minden tanévben egy híradásipari technikus és egy rendszerinformatikus osztály indul az érettségizett diákjaink számára. A Képzés két éves és OKJ-s vizsgával zárul.

Az elmúlt évek során jelentős tapasztalatokat szereztünk a felnőtt oktatás körében is. Itt az informatikai továbbképzés és vizsgáztatás még hosszú évekig jelentős érdeklődésre tarthat számot.

Lehet, hogy a felvázolt szerkezeten az elkövetkezőkben változtatni kell, hisz semmi sem örök, de a reklámfogásból megalapozatlan ígéretekkel, felelőtlen vállalkozással mi nem kívánunk a piacon megjelenni. Csak megalapozott, feltételeiben korrekt képzést kívánunk elindítani. Csak ezzel lehet hosszú távon jó hírnévre szert tenni.

Napjainkban újra komoly átalakuláson esik át a magyarországi oktatás tartalma és formája egyaránt. A kerettantervek bevezetése során a szakközépiskolai nevelés-oktatás folyamatába beépülnek azok a problémakezelési módok és képzési tartalmak, amelyek Magyarország európai integrációs folyamatából, a közép- és felsőfokú iskoláztatás kiterjedéséből, az egész életen át való tanulás igényéből adódnak. Egy sor kihívásra és kérdésre keresi a választ, a megoldást az ipar, az oktatás, a társadalom. A szülői igények, a fenntartói lehetőségek, a törvényi keretek lassan hosszú folyamatban találnak csak egymásra. Ehhez az útkereséshez az oktatásnak megfontolt, az új évezred elvárásainak megfelelő megoldási javaslattal kell hozzájárulnia. Úgy érezzük, ehhez megfelelő feltételekkel és tapasztalattal rendelkezünk, és pedagógiai programunk kiállja a jövő próbáját.

2020-tól már a Szakmajegyzék alapján iskolázzuk be diákjainkat, a szakképzés folyamatosan integrálódik az iparral - ennek megfelelve bővülnek a duális képzés feltételei.


Partnereink

SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum


Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Pataky István Híradásipari és Informatikai Technikum

1101 Budapest, Salgótarjáni út 53./b

Telefon: +36 70 502 1012

E-mail: pataky@pataky.hu

OM azonosító: 203058/008


2024Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Pataky István Híradásipari és Informatikai Technikum